งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

Sawasdee

ขอเชฺิญพสกนิกรชาวไทยทุกคนเข้าร่วมงานพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมษายน  พุทธศักราช 2558 ซึ่งจะจัดพระราชพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลปัจจุบันและพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกประดิษฐาน ณ พระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและเครื่องประกอบพระราชพิธีพร้อมสรรพ การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี โดยในช่วงเช้า จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 161 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ นอกจากนี้  ทางมูลนิธิ [...]

งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 233 ปี ”ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 233 ปี

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 233 ปี ”ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” งานเฉลิมฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จะมีการจัดขึ้นทุกปีโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายนของทุกปี โดยงานจะมีขึ้น ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 18 -21 เมษายน 2558 ภายในงานจะมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย ริ้วขบวนนำเสนอเหตุการณ์สำคัญ ความเป็นอยู่ และศิลปวัฒนธรรม ในแต่ละรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้ง 9 พระองค์ อาทิ การสร้างบ้านสร้างเมือง รัชกาลที่ 1 ,ฟูเฟื่องวรรณกรรม รัชกาลที่ 2 ,วัฒนะสู่สากล รัชกาลที่ 5 และบารมีพระมากล้นรำพัน รัชกาลที่ 9 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง รวมถึงกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ [...]