สถานทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย: Embassy of the Russian Federation in Thailand

สถานทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย

78 ถ. ทรัพย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 78 Sap Rd., Suriyawong, Bang Rak, Bangkok 10500 โทร/Tel. 0-2234-2012   แฟกซ์/Fax: 0-2268-1166 แผนกกงสุล / Consular Sec: 0-2234-2012 http://www.thailand.mid.ru/Win_work/intro.htm

สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย: Deutsche Botschaft in Thailand

สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย

9 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 โทร. 0-2287-9000, 0-2287-3862 แฟกซ์ 0-2287-1776, 0-2285-6232 (แผนกกงสุล) ศูนย์บริการข้อมูล: 1900 222 343              http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/Startseite.html

สถานทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย: Morocco Embassy in Thailand

สถานทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12  ถนนสาทรใต้ กทม. 10120 โทร. 0-2679-5604-6 แฟกซ์ 0-2679-5603

สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย: Mexico Embassy in Thailand

สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย

21/60-62 ตึกไทวาทาวเวอร์ ชั้น20 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 20/60-02 Thai Wah Tower 1 20th Floor South Sathorn Road Bangkok 10120 โทร/Tel: 0-2285-0995 แฟกซ์/Fax: 0 2285 0667 E-mail : mexthai@loxinfo.co.th

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย: Malaysia Embassy in Thailand

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย

33 – 35 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120 33 – 35 South Sathorn Road Tungmahamek Bangkok 10120 โทร/Tel: 0-2629-6800 แฟกซ์/Fax: 0-2679-2208