สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Switzerland Embassy in Thailand

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

35 ถนนวิทยุเหนือ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 0-2253-0156 แฟกซ์: 0-2 2555 4481

สถานทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย: Sri Lanka Embassy in Thailand

สถานทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย

75/6-7 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 13  ซ.สุขุมวิท 19 กทม. 10110 โทร. 0-2261-1934-5,  แฟ็กซ์ 0-2261-1936

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย: Vietnamese Embassy in Thailand

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย

83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 โทร/Tel: 0-2251-3552 , 0-2251-7202 แฟกซ์/Fax: 0-2650-7525 Email: vnemb.th@mofa.gov.vn http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย: Lao Embassy in Thailand

สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

520,502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ วังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2539-6667 แฟกซ์ 0-2539-6678 http://www.bkklaoembassy.com/

สถานทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย: Ramania Embassy in Thaiand

สถานทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย

20/1 ซ.ราชครู ถ.พหลโยธิน กทม 10400 โทร. 0-2617-1551 แฟ็ก 0-2617-1113