สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย: Singapore Embassy in Thailand

สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 129 South Sathorn RD Bangkok 10120 โทร/Tel: 02 – 286 2111, 02 – 286 1434 แฟกซ์/Fax: 02 – 286 6966               ดาวน์โหลดแผนที่ อีเมล์: E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg www.mfa.gov.sg/bangkok/ Operational Hours : Monday to Friday: 9.00 am – 12 noon and 1.00 pm – 5.00 pm Saturday, Sunday and Public Holiday: Closed

สถานทูตสโลวัก ประจำประเทศไทย: Slovak Embassy in Thailand

สถานทูตสโลวัก ประจำประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 Bangkok Insurance Bldg ., 9th floor , Sathorn Road., Bangkok 10120 โทร: 0-2677-3445-6 แฟกซ์:  0-2677-3447 Email: slovakemb@actions.net

สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย: Spanish Embassy in Thailand

สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย

193/98-99 อาคาร เลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 93/98-99 Lake Rajada Office Complex 23 rd Floor, Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 โทร/Tel: 0-2252-6112 , 0-2661-8284-7 แฟกซ์/Fax: 02-661-9220 , 0-22552388 เว็บไซต์: http://www.embesp.or.th/

สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย: UAE Embassy in Thailand

สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำประเทศไทย

ออซีซั่น เพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 29  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 87/2  All Seasons Place CRC Tower, 29th Fl., Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330 โทร/Tel: 0-2402-4000 แฟกซ์/Fax: 0-2002-4005

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย: Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย

140 อาคารแปซิฟิกเพลสวัน ถนนสุขุมวิท กทม. 10110 สถานีรถไฟฟ้านานา  โทร 0-2263-7200 แฟ็ก 0-2263-7260  วีซ่า 0-2263-7211 อีเมล์: visabkk@foreign.ministry.se