สถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย: Iran Embassy in Thailand

205 ซ. สุขุมวิท 49 /11 ถ. สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ 10110
205 Soi Sukhumwit 49 / 11 , Sukhumwit Rd.,Bangkok 10110
โทร/Tel: 0-2390-0871-3 แฟ็กซ์ 0-2390-0837

Comments are closed.