สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย Italian Embassy in Thailand

399 ถ. นางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ 10120 399 Nang Linchi Rd., Bangkok 10120
โทรศัพท์ 0-2285-4090-3
โทรสาร 0-2204-9265 , 0-2285-4792-3

http://www.ambbangkok.esteri.it

Comments are closed.