สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย: Embassy of The Indonesia in Thailand

600 – 602 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
600 – 602, Petchburi Road, Ratchatewi, Bangkok 10400 Thailand
โทร/Tel: 0-2252-3135 – 40
แฟกซ์/Fax: 0-2259-4871 , 0-2255-1267
อีเมล์/Email: kukbkk@ksc.th.com
เว็บไซต์: www.deplu.go.id/bangkok

Comments are closed.