สถานทูตอังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์ ประจำประเทศไทย: British Embassy in Thailand

14 ถนน วิทยุ กทม. 10330
โทร : 0-2305-8333 , 0-2800-8050
แฟ็กซ์ : 0-2255-9278 , 0-254-1098-9
อีเมล์ :visaenquiries.bangkok@fco.gov.uk
http://www.austembassy.or.th/bkok/home.html

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA)
ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330
แฟ็กซ์ : + 662 254 9579
http://www.vfs-uk-th.com/thai/

Comments are closed.