สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย: U.S. Embassy in Thailand

120-122 เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ                                                                                          10330                                                                                                                                                                                                                                                                                                             โทร 0-2205-4000 แฟกซ์ 0-2205-4131

อีเมล์: visasbkk@state.gov
http://bangkok.usembassy.gov

แผนกการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา
แผนกการพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
http://www.buyusa.gov/thailand/th/

Comments are closed.