สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย: Swedish Embassy in Thailand

140 อาคารแปซิฟิกเพลสวัน ถนนสุขุมวิท กทม. 10110
สถานีรถไฟฟ้านานา  โทร 0-2263-7200
แฟ็ก 0-2263-7260  วีซ่า 0-2263-7211
อีเมล์: visabkk@foreign.ministry.se 

Comments are closed.