สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Switzerland Embassy in Thailand

35 ถนนวิทยุเหนือ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2253-0156
แฟกซ์: 0-2 2555 4481

Comments are closed.