สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย: Vietnamese Embassy in Thailand

83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทร/Tel: 0-2251-3552 , 0-2251-7202
แฟกซ์/Fax: 0-2650-7525
Email: vnemb.th@mofa.gov.vn
http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/

Comments are closed.