สถานทูตโรมาเนีย ประจำประเทศไทย: Ramania Embassy in Thaiand

20/1 ซ.ราชครู ถ.พหลโยธิน กทม 10400
โทร. 0-2617-1551 แฟ็ก 0-2617-1113

Comments are closed.