สถานทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย: Embassy of the Russian Federation in Thailand

78 ถ. ทรัพย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
78 Sap Rd., Suriyawong, Bang Rak, Bangkok 10500
โทร/Tel. 0-2234-2012   แฟกซ์/Fax: 0-2268-1166

แผนกกงสุล / Consular Sec: 0-2234-2012
http://www.thailand.mid.ru/Win_work/intro.htm

Comments are closed.