สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย: Deutsche Botschaft in Thailand

9 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 0-2287-9000, 0-2287-3862
แฟกซ์ 0-2287-1776, 0-2285-6232 (แผนกกงสุล)
ศูนย์บริการข้อมูล: 1900 222 343             

http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/Startseite.html

Comments are closed.