สถานทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย: Morocco Embassy in Thailand

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12  ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 0-2679-5604-6
แฟกซ์ 0-2679-5603

Comments are closed.