สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย: Malaysia Embassy in Thailand

33 – 35 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120
33 – 35 South Sathorn Road Tungmahamek Bangkok 10120
โทร/Tel: 0-2629-6800
แฟกซ์/Fax: 0-2679-2208

Comments are closed.