สถานทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย: Mongolia Embassy in Thailand

100  สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2381-1400 , 0-2392-1011
แฟกซ์ 0-2392-4199
อีเมล์ mongemb@loxinfo.co.th

Comments are closed.