สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย: Philippinese Embassy in Thailand

760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110
โทร. 0-2259-0139-40
แฟ็กซ์ 0-2259-2809

Comments are closed.