สถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย: Finland Embassy in Thailand

500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.เพลินจิต กทม. 10330
500.Amarin Tower, 16th floor, Ploenchit Road
Bangkok 10330

Postal address:
Embassy of Finland
G.P.O.Box 295, Bangkok 10501, Thailand
โทร/Tel: 0-2250-8801
แฟกซ์/Fax: 0-2250-8802
อีเมล์ sanomat.ban@formin.fi, Visa: viisumi.ban@formin.fi

passports, legalizations, consular issues: ban.konsuli@formin.fi
Facebook: www.facebook.com/finnishembassybangkok 
Website:  http://www.finland.or.th/fi/

Comments are closed.