สถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย: Myanmar Embassy in Thailand

132 ถ.สาทรเหนือ ซ.71 กทม. 10500
โทร/Tel: 0- 2333-7250, 0- 2334-0278
แฟกซ์/Fax: 0-2234-6898
วีซ่า 0-2233-2237

Comments are closed.