สถานทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย: The Embassy of The Republic of Poland

100/81-82 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 25 ถ.พระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
100/81-82, Vongvanij Building B, 25th Floor
Rama 9 Road, Huaykwang District,
Bangkok 10310,  Thailand
โทร/Tel:    (+66) 2-645-0367/9
แฟกซ์/Fax.:     (+66) 2-645-0365
E-mail: ambpolbkk@polemb.or.th
http://www.bangkok.polemb.net/

Comments are closed.