สถานทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย: Portuguese Embassy in Thailand

26 ถ.เจริญกรุง 30 ซ.กัปตันบุช กทม. 10500
โทร. 0-2234-7435-6 , 0-2234-2123 แฟ็ก 0-2639-6113

Comments are closed.