สถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand

31 ซอยนานาเหนือ  สุขุมวิท ซ.3 กทม. 10110
โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-0290

Comments are closed.