สถานทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย: Embassy of Belgium, Bangkok

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ 175 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120
17th floor175 South Sathorn RoadTungmahamek – Bangkok 10120
โทร/Tel: 0-2679-5454
แฟกซ์/Fax: 0-2679-5465 , 67
นอกเวลาทำการ/Non-working hrs.: 081-833 99 87
http://www.diplomatie.be/bangkok/
อีเมล์: bangkok@diplobel.fed.be

General operating hours
Monday to Friday : 08:00 to 12:00 and 13:00 to 16:00

Consular and visa services 
Monday to Friday (no appointment) : 08:00 to 11:30
Monday to Thursday (with appointment) : 13:00 to 16:00
Friday afternoon : closed to public

Comments are closed.