สถานทูตบรูไน ประจำประเทศไทย: Brunei Embassy in Thailand

12 ซ. เอกมัย2 ถ. สุขุมวิท กทม. 10110
12 Soi Ekamai 2 Sukhumvit Rd.,  Bangkok 10110
โทร/Tel: 0-2714-7395-9
แฟกซ์/Fax: 0-2714-7383

Comments are closed.