สถานทูตบราซิล ประจำประเทศไทย: Embassy of Brazil in Bangkok

ชั้น 34 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/101 ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทร 0-2679-8567/8   Operator ext. 0
แฟกซ์ 0-2679-8569
http://www.brazilembassy.or.th  

Comments are closed.