สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 0-2309-5200 
แฟกซ์ 0-2309-5205,45               
อีเมล์ ban@minbuza.nl 
http://www.netherlandsembassy.in.th 
เวลาทำการ: แผนกกงสุล 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์) / แผนกวีซ่า: 9.00-12.00 (จันทร์-ศุกร์)
ดาวน์โหลดแผนที่   ไทย/English 

Comments are closed.