สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย : New Zealand Embassy in Thailand

ชั้น 14 อาคารออลซีซั่น เพลส ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
14th floor  All Seasons Place,  Witthayu Road.,Bankkok 10330
โทร/Fax: 0-2254-2530
แฟกซ์/Fax: 0-2253-9045
อีเมล์/Email: nzisbangkok@dol.govt.nz 

http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

Telephone: 9:00am to 4:00pm (Monday to Friday).
Reception Counter: 9:00am to 12:00 noon and 1:00pm to 3:00pm (Monday to Friday).

•Submitting new applications: 9:00am to 12:00 noon and 1:00pm to 2.30pm (Monday to Friday). 
•General enquiries: 9:00am to 12:00 noon and 1:00pm to 3:00pm (Monday to Friday). 
•Passport collection: 1:00pm to 3:00pm (Monday to Friday)

Comments are closed.