สถานทูตไต้หวัน : Taipei Economic and Culture Office

สถานทูตไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป)
Taipei Economic and Culture Office

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทร. 0-2670-0200-9
แฟกซ์ 0-2670-0229
เวลาทำการ: 9.00 – 11.30 (จันทร์ – ศุกร์)
http://www.mofa.gov.tw/webapp/mp?mp=6

Comments are closed.