สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย: Saudi Arabia Embassy in Thailand

อาคารแสงทองธานี 82 ชั้น 23, 24  ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
โทร. 0-2639-2999
แฟกซ์ 0-2639-2950 ,  0-2639-2738

Comments are closed.