สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย : The Czech Republic Embassy in Thailand

71/6 ซ.ร่มฤดี 2 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2255-5060, 0-2255-3027
โทรสาร 0-2253-7637
E-mail : bangkok@embassy.mzv.cz

Comments are closed.