สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย: Embassy of The People’s Republic of China in Thailand

57 ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10310 
โทร. 0-22478344
แฟกซ์ 0-2247-2214 , 0-2245-7032
http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxx/sgdz/t193237.htm

Comments are closed.