สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย: Canada Embassy in Thailand

990 อาคารอับดุลลาฮิม ชั้น 15  ถ.พระราม 4 กทม. 10500
โทร. 0-2636-0540 ต่อ 60
แฟกซ์ 0-2636-0565
TTY : +1 (613) 944-9136 (Ottawa)
Email: bngkk@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/

Mailing Address:
P.O. Box 2090
Bangkok 10501
Thailand

Comments are closed.