สถานทูตคาซักสถาน ประจำประเทศไทย: Kazakhstan Embassy in Thailand

4301, ชั้น 43 อาคารเจทีซี 919/501 ถ.สีลม บางรัก กทม.10500
โทร. 0-2234-6365-6  แฟ็กซ์ 0-2234-6368

Comments are closed.