สถานทูตกรีซ ประจำประเทศไทย : Greece Embassy in Thailand

Embassy in Bangkok

Address : Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
Tel. : +66 (0) 2 6670090, 91, 92
Fax: +66 (0) 2 6670093
Emergency Tel: +66 (0) 840105060
E-mail : gremb.ban@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/bangkok

 

Consular Office 
Address : Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
Tel. : +66 (0) 2 6670090, 91, 92
Fax: +66 (0) 2 6670093
Emergency Tel:+66 (0) 840105060
E-mail : gremb.ban@mfa.gr

 

Commercial Section
Address : Unit Νο.100/41, 23rd Floor, Sathorn Nakorn Tower, No. 100 North Sathorn Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500
Tel. : +66 (0) 2 6670090, 91, 92
Fax: +66 (0) 2 6670093

Comments are closed.