สถานทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย: Embassy of the State of Qatar in Thailand

ชั้น 14 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส 87/1 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


โทร 02-660-1111   แฟกซ์ 02-660-1122


อีเมล์  info@qatarembassy.or.th  (General Info.)
consular@qatarembassy.or.th (Visa & Legalization)
trade@qatarembassy.or.th  (Trade Info.)


เว็บไซต์ http://www.qatarembassy.or.th 

Comments are closed.