สวนสัตว์ภูเก็ต (Phuket Zoo)

สวนสัตว์ภูเก็ต

สวนสัตว์ภูเก็ต อยู่ระหว่างเส้นทางจากตัวเมืองไปอ่าวฉลอง แล้วเลี้ยวซ้ายที่ซอยป่าหล่าย สวนสัตว์ภูเก็ตเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก ในสวนสัตว์ มีสัตว์นานาชนิด อาทิ เสือ นกชนิดต่าง ๆ กวาง ม้าลาย อูฐ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงหลากหลายชนิดของสัตว์ชนิดต่างๆภายในสวนสัตว์ อาธิเช่น การแสดงช้าง การแสดงลิง การแสดงจระเข้ เป็นต้น สวนสัตว์ภูเก็ตมักเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนกันเป็นครอบครัว เป็นส่วนใหญ่

มีโชว์แสดงความสามารถของสัตว์ต่างๆ อาทิเช่น
- ลิงแสนรู้
- ช้างน่ารัก
- จระเข้

การแสดงชุดพิเศษมีดังนี้:
ลิงโชว์ : 09.00, 12.00, 14.30 และ 16.45 น.
จระเข้โชว์ : 09.45, 12.45, 15.15 and 17.30 น.
ช้างโชว์ : 10.30, 13.30 and 16.00  น.

http://www.phuketzoo.com

สวนสัตว์ภูเก็ต (Phuket Zoo)

สวนสัตว์ภูเก็ต (Phuket Zoo)

สวนสัตว์ภูเก็ต (Phuket Zoo)

 

Comments are closed.