พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

วันพุธที่ 22 สิ งหาคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

Comments are closed.