พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กําหนดการฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วันฝึกซ้อม
11-13 สิงหาคม 2555 สำหรับบัณฑิต(ปริญญาตรี) ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13 สิงหาคม 2555 สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ สถานที่เดียวกัน

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 15 สิ งหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

Comments are closed.