พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กําหนดการฝึกซ้อมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. วันฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ห้องฝึกซ้อมย่อยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
๒. วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
๓. วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
๔. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

Comments are closed.