งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ขอเชฺิญพสกนิกรชาวไทยทุกคนเข้าร่วมงานพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมษายน  พุทธศักราช 2558 ซึ่งจะจัดพระราชพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลปัจจุบันและพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกประดิษฐาน ณ พระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและเครื่องประกอบพระราชพิธีพร้อมสรรพ การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

โดยในช่วงเช้า จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 161 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้  ทางมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานวันเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 19.19 น. มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

ที่มา

สำหรับท่านไดที่อยู่ต่างจังหวัดเเละ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   เเละ กำลังมองหาที่พักในกรุงเทพ  ใกล้กับที่จัดงาน   สามารถสำรองห้องพัก เเละ โรงเเรม ในเครือ สวัสดี  ได้ในราคาพิเศษ

สอบถามเพิ่่มเติมได้ที่  085 -833 7883  ,  083 – 842 6043 ,  082 554 7104    ( จันทร์-เสาร์  9.00 – 18.00 น. )

หรือสำรองห้องพักได้ที่  www.hotelsawasdee.com  , www.thialand-budget-hotel.com

Comments are closed.