พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กําหนดการซ้อมใหญ่

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ

กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2555 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

สําหรับบัณฑิต ที่ยังไม่ได้รายงานตัว และบัณฑิตโครงการความร่วมมือกรมฯ ที่ยังไม่ได้รายงานตัว และจองชุดครุย จะมีการประกาศให้มารายงานตัว ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2555 สําหรับบัณฑิตโครงการความร่วมมือกรมฯ รุ่น 5 (กลุ่ม 2) และรุ่น 6 (กลุ่ม 3) จะมีการประกาศให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายงายตัวบัณฑิต ประมาณ ต้นเดือนกรกฎาคม 2555

รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ที่ www.dusit.ac.th

Comments are closed.