สถานทูตไต้หวัน : Taipei Economic and Culture Office

สถานทูตไต้หวัน

สถานทูตไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป) Taipei Economic and Culture Office 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 โทร. 0-2670-0200-9 แฟกซ์ 0-2670-0229 เวลาทำการ: 9.00 – 11.30 (จันทร์ – ศุกร์) http://www.mofa.gov.tw/webapp/mp?mp=6

สถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย: Turkey Embassy in Thailand

สถานทูตตุรกี ประจำประเทศไทย

61/1 ซ.จัดสรร ถ.สุทธิสาร กทม. 10310 โทร. 0-2274-7262-3 แฟ็กซ์ 0-2274-7261 เวลาทำการ: 9.00 – 17.00 (จันทร์ – ศุกร์)

สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย: Denmark Embassy in Thailand

สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย

10 สาทร ซอย 1 (ซอยอรรถการประสิทธิ์) ถ.สาทรใต้ กทม. 10120  โทร. 0-2343-1100 แฟกซ์ 0-2213-1752 อีเมล์: bkkamb@um.dk http://www.ambbangkok.um.dk

สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย : Japanese Embassy in Thailand

สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2207-8500 | 0-2696-3000  โทรสาร : 0-2207-8510 http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย: Saudi Arabia Embassy in Thailand

สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย

อาคารแสงทองธานี 82 ชั้น 23, 24  ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500 โทร. 0-2639-2999 แฟกซ์ 0-2639-2950 ,  0-2639-2738