สถานทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย: Egypt Embassy in Thailand

สถานทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย

23/122-125 อาคารสรชัย สุขุมวิท 63 ถ. สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ 10110 23/122-125 Sorachai Bldg.,Sukhumvit 63 Rd., Bangkok 10110 โทร: 0-2726-9831-2 แฟ็กซ์ 0-2726-9834

สถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย: Iran Embassy in Thailand

สถานทูตอิหร่าน ประจำประเทศไทย

205 ซ. สุขุมวิท 49 /11 ถ. สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ 10110 205 Soi Sukhumwit 49 / 11 , Sukhumwit Rd.,Bangkok 10110 โทร/Tel: 0-2390-0871-3 แฟ็กซ์ 0-2390-0837

สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย Italian Embassy in Thailand

สถานทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย

399 ถ. นางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ 10120 399 Nang Linchi Rd., Bangkok 10120 โทรศัพท์ 0-2285-4090-3 โทรสาร 0-2204-9265 , 0-2285-4792-3 http://www.ambbangkok.esteri.it

สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย: Embassy of The Indonesia in Thailand

สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

600 – 602 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 600 – 602, Petchburi Road, Ratchatewi, Bangkok 10400 Thailand โทร/Tel: 0-2252-3135 – 40 แฟกซ์/Fax: 0-2259-4871 , 0-2255-1267 อีเมล์/Email: kukbkk@ksc.th.com เว็บไซต์: www.deplu.go.id/bangkok

สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย: Indian Embassy in Thailand

สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

46 ซอยประสานมิตร 23 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพ 10110 46 Soi Prasarnmitr 23 Sukumvit Rd. Bangkok โทร/Tel: 02 258 0300 6 แฟกซ์/Fax: 02 258 4662 7