สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย: Saudi Arabia Embassy in Thailand

สถานทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย

อาคารแสงทองธานี 82 ชั้น 23, 24  ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500 โทร. 0-2639-2999 แฟกซ์ 0-2639-2950 ,  0-2639-2738

สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย : The Czech Republic Embassy in Thailand

สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย

71/6 ซ.ร่มฤดี 2 ถ. เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2255-5060, 0-2255-3027 โทรสาร 0-2253-7637 E-mail : bangkok@embassy.mzv.cz

สถานทูตชิลี ประจำประเทศไทย: Chile Embassy in Thailand

สถานทูตชิลี ประจำประเทศไทย

83/11  วิทยุซอย 1 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 83/11  Wittayu Soi 1, Wireless Road, Bangkok, Thailand. 10330 โทร/Tel: 0-2251-9470 แฟกซ์/Fax: 0-2251-9475, Office Hours: 09.00 to 17.00 http://www.chile-thai.com

สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย: Embassy of The People’s Republic of China in Thailand

สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10310  โทร. 0-22478344 แฟกซ์ 0-2247-2214 , 0-2245-7032 http://www.chinaembassy.or.th/th/sgxx/sgdz/t193237.htm

สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย: Canada Embassy in Thailand

สถานทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

990 อาคารอับดุลลาฮิม ชั้น 15  ถ.พระราม 4 กทม. 10500 โทร. 0-2636-0540 ต่อ 60 แฟกซ์ 0-2636-0565 TTY : +1 (613) 944-9136 (Ottawa) Email: bngkk@international.gc.ca http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/ Mailing Address: P.O. Box 2090 Bangkok 10501 Thailand