สถานทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย: Mongolia Embassy in Thailand

สถานทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย

100  สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2381-1400 , 0-2392-1011 แฟกซ์ 0-2392-4199 อีเมล์ mongemb@loxinfo.co.th

สถานทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย: Bhutan Embassy in Thailand

สถานทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย

375/1 ซ.รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10320 โทร.0-2274-4740-2 แฟ็กซ์ 0-2274-4743

สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย: Philippinese Embassy in Thailand

สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110 โทร. 0-2259-0139-40 แฟ็กซ์ 0-2259-2809

สถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย: Finland Embassy in Thailand

สถานทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.เพลินจิต กทม. 10330 500.Amarin Tower, 16th floor, Ploenchit Road Bangkok 10330 Postal address: Embassy of Finland G.P.O.Box 295, Bangkok 10501, Thailand โทร/Tel: 0-2250-8801 แฟกซ์/Fax: 0-2250-8802 อีเมล์ sanomat.ban@formin.fi, Visa: viisumi.ban@formin.fi passports, legalizations, consular issues: ban.konsuli@formin.fi Facebook: www.facebook.com/finnishembassybangkok  Website:  http://www.finland.or.th/fi/

สถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย: Myanmar Embassy in Thailand

สถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย

132 ถ.สาทรเหนือ ซ.71 กทม. 10500 โทร/Tel: 0- 2333-7250, 0- 2334-0278 แฟกซ์/Fax: 0-2234-6898 วีซ่า 0-2233-2237